031 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE NR 031/2019

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 08 marca 2019 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 25 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), uchwały nr XIII/078/2007 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę gruntu nr: 953/48 o powierzchni 0,0189 ha, stanowiącą własność Gminy Nowe Warpno, położoną w Nowym Warpnie w obrębie ewidencyjnym nr 1, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00026761/9, zgodnie z załącznikiem mapowym.

 

§ 2.1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, o której mowa w §1, zawierający opis i warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości.

2. Wykaz ten podlega ogłoszeniu na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Warpnie, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

Załączniki do pobrania

1 031_zal.pdf (PDF, 33KB) 2019-03-15 12:01:11 6 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 15-03-2019 12:01:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 15-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 15-03-2019 12:01:11