030 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 030/2019

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 08 marca 2019 roku

w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 109 ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Po zapoznaniu się z aktem notarialnym – warunkową umową sprzedaży – z dnia 06.03.2019 roku repertorium A numer 1570/2019, postanawiam nie korzystać z prawa pierwokupu wobec działki gruntu położonej w obrębie Warnołęka, w miejscowości Warnołęka, gm. Nowe Warpno, oznaczonej numerem ewidencyjnym 162/14 o powierzchni 0,1129 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00043546/1 oraz wobec udziału wynoszącego 1/26 części w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu położonej w obrębie Warnołęka, w miejscowości Warnołęka, gmina Nowe Warpno, oznaczonej numerem ewidencyjnym 162/18 o powierzchni 0,2160 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00041980/1.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 15-03-2019 11:53:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 15-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 15-03-2019 11:53:18