029 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do reprezentowania Gminy Nowe Warpno w postępowaniu sądowym

ZARZĄDZENIE NR 029/2019

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do reprezentowania Gminy Nowe Warpno w postępowaniu sądowym

 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Upoważniam Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie Pana Roberta Rogowskiego do:

1) reprezentowania Gminy Nowe Warpno w postępowaniach sądowych,
2) udzielania pełnomocnictw dalszym osobom do występowania w postępowaniach procesowych prowadzonych z wniosku wierzyciela Gminy Nowe Warpno – Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2019 roku.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 15-03-2019 11:48:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 15-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 15-03-2019 11:48:33