025 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE NR 025/2019

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018, poz. 994 ze zm.) oraz art. 41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 192 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Burmistrza Gminy Nowe Warpno Nr 013/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dokonuje się zmiany treści § 1, który otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

1) Pani Anna Igielska - przewodnicząca komisji,
2) Pani Teresa Szybka - sekretarz komisji
3) Pani Anna Milewska - członek komisji".

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 15-03-2019 09:57:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 15-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 15-03-2019 09:57:04