Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/077/2003


UCHWAŁA NR XIII/077/2003

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 24 listopada 2003 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/120/2000 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 grudnia

2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2001

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591, zm; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr. XXIII/120/2000 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 grudnia 2000 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2001, dokonuje się następujące zmiany:

  1. uchyla się załącznik nr 7 - wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych,

  1. załącznik Nr.7 otrzymuje brzmienie:

„ Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych”

- nazwa zadania Nr 1

Kanalizacja

- dział

900

- rozdział

90095

- jednostka realizująca

Zarząd Gminy

- rok rozpoczęcia

1994

- planowany rok zakończenia

2008

- wartość ogółem

5.544.600,00 zł.

- planowane nakłady w 2001r

940.000,00 zł.

- planowane nakłady w 2002 r.

64.000,00 zł.

- planowane nakłady w 2003r

27.700,00zł

- nazwa zadania Nr 2

Rozbudowa wysypiska stałych odpadów komunalnych

- dział

900

- rozdział

90095

- jednostka realizująca

Zarząd Gminy

- rok rozpoczęcia

2000

- planowany rok zakończenia

2004

- wartość ogółem

1.000.000,00zł

- planowane nakłady w 2001r

27.328,00zł

- planowane nakłady w 2002r

200.089,00zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu

UZASADNIENIE

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych stanowiący załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 grudnia 2000r. Nr XXIII/120/2000 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na 2001 rok zakłada realizację dwóch zadań inwestycyjnych. Zadanie Nr 1 - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Nowym Warpnie, zadanie Nr 2 - rozbudowa wysypiska stałych odpadów komunalnych w Nowym Warpnie. Przewidywane kwoty nakładów finansowych na poszczególne zadania w latach wyszczególnionych w programie uległy zmianie.

Nakłady finansowe na zadanie Nr 1 w 2002 roku dotyczą kwoty odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, które w okresie realizacji inwestycji stanowią koszt inwestycji. W sierpniu 2001 roku na mocy aneksu do umowy pożyczki zmieniono oprocentowanie pożyczki w sposób umożliwiający obniżenie kwot odsetek od zaciągniętej pożyczki co w rezultacie obniżyło nakłady finansowe w roku 2002 do kwoty 64.000,00zł. Natomiast przewidywane wydatki w roku 2003 zamkną się kwotą 27.700,00zł.

Zadanie Nr 2 - rozbudowa stałych odpadów komunalnych w Nowym Warpnie - na podstawie zakończonych prac projektowo-kosztorysowych możliwe jest dokładne określenie nakładów na zadanie - wynoszą one 1.000.000,00zł. Realizacja zadania w dużej mierze uzależniona jest od dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Policach. Zaplanowana kwota nakładów w wieloletnim programie inwestycyjnym na rok 2001 nie może być w pełni wykonana ze względu na ograniczoną dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Policach. Do programu wprowadzono dokonane nakłady w roku 2002, których wysokość kształtuje się w kwocie 200.089,00zł

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 10-03-2004 09:16:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 10-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 10-03-2004 09:16:54