007 w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP w Nowym Warpnie i w Brzózkach w dniu 19 stycznia 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 007/2019

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 17 stycznia 2019 roku

w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP w Nowym Warpnie i w Brzózkach w dniu 19 stycznia 2019 roku

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam termin treningu uruchamiania syren alarmowych na dzień 19 stycznia 2019 r. – rozpoczęcie na godzinę 12.00.

 

§ 2. Czas trwania pracy syren – 1 minuta.

 

§ 3. Ogłoszenie o terminie i miejscu planowanego wykorzystania sygnałów alarmowych w ramach treningu zostanie zamieszczone na stronie internetowej BIP Gminy Nowe Warpno i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Warpnie oraz przekazane do publicznej wiadomości mieszkańcom Gminy Nowe Warpno za pośrednictwem komunikatu z wykorzystaniem innych środków przekazu z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Nowe Warpno.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 18-01-2019 12:13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 18-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 18-01-2019 12:13:36