004 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 004/2019

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 11 stycznia 2019 roku

w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 109 ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Po zapoznaniu się z aktem notarialnym – warunkową umową sprzedaży – z dnia 05 grudnia 2018 roku repertorium A numer 6654/2018, postanawiam nie korzystać z prawa pierwokupu wobec działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Myślibórz Wielki, gm. Nowe Warpno, oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka nr 67/11 o powierzchni 0,0607 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00013323/3 oraz wobec udziału wynoszącego 1/12 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu numer 67/13 o obszarze 0,2395 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Myślibórz Wielki, gm. Nowe Warpno dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00021129/2.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 18-01-2019 11:59:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 18-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 18-01-2019 11:59:40