092 w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

ZARZĄDZENIE NR 092/2018

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 4 pkt 1, art. 23 ust.1 pkt. 1 i ust. 4 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016), art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. U. UE L 315 z 03.12.2007 r. str. 1) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowe Warpno oraz do Trzebieży na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. - Prawo zamówień publicznych, którego treść stanowi załącznik Nr 1.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

Załączniki do pobrania

1 092-zalacznik.pdf (PDF, 90KB) 2018-12-20 12:34:19 54 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 20-12-2018 12:34:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 20-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 20-12-2018 12:34:34