091 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie

ZARZĄDZENIE NR 091/2018

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) w związku z art.30 ust.1 pkt 2, ust.6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2007 r. poz. 1189 i 2203) oraz § 4 załącznika Nr 1 do Uchwały XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno (Dz. Urz. Woj. Zachodn. z 2010 r. Nr 13 poz. 265.) oraz Uchwała Nr XXXV/198/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 13 poz. 266), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przyznaję Dyrektorowi Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie – Pani Alicji Szumskiej dodatek motywacyjny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego miesięczne na okres od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Nowe Warpno.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 r.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 17-12-2018 16:10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 17-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 17-12-2018 16:10:26