089 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 089/2018

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno w 2019 roku

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 t.j.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam cenę usługi komunalnej realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie polegającej na odbiorze 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno w 2019 roku w wysokości 29,73 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 73/100).

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocy obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 17-12-2018 16:06:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 17-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 17-12-2018 16:06:56