Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVIII/189/2005


UCHWAŁA NR XXXVIII/189/2005

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 17 Statutu Gminy Nowe Warpno (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2004 r. Nr 78, poz.1338) w związku z art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457 ) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na rok 2006”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nowym Warpnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do uchwały Nr XXXVIII/189/2005 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

RAMOWY PLAN PRACY

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WARPNIE NA ROK 2006

STYCZEŃ

1.

Przyjęcie „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami”.

LUTY

1.

Zatwierdzenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2006-2010

MARZEC

1.

Zatwierdzenie kalendarza gminnych imprez kulturalnych i turystycznych na 2006 rok.

KWIECIEŃ

1.

Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Gminy z działalności i wykonania budżetu za 2005 rok.

2.

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy.

3

Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno

MAJ

1.

Debata nad stanem bezpieczeństwa w gminie

CZERWIEC

1

Debata na temat oświaty.

WRZESIEŃ

1.

Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Gminy z działalności i wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku.

PAŹDZIERNIK

1.

Określenie stawek opłat za pobór wody i wywóz nieczystości płynnych.

2.

Określenie wysokości stawek czynszu regulowanego

3.

Określenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.

LISTOPAD

1.

Debata nad projektem budżetu gminy na rok 2007.

GRUDZIEŃ

1.

Uchwalenie budżetu gminy na 2007 rok.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 10-01-2006 16:22:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 10-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 10-01-2006 16:22:12