Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVIII/185/2005


UCHWAŁA NR XXXVIII/185/2005

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2005 rok

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214,poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

9.884,00zł

z tego:

1) dochody na zadania własne

- o kwotę:

9.884,00zł

w tym:

a) dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

2.368,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

2.368,00zł

§

2020

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- o kwotę:

2.368,00zł

b) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

3.516,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

1.516,00zł

§

2030

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

1.516,00zł

- rozdział

85295

- pozostała działalność

- o kwotę:

2.000,00zł

§

2030

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

2.000,00zł

c) dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

4.000,00zł

- rozdział

92116

- biblioteki

- o kwotę:

4.000,00zł

§

2020

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- o kwotę:

4.000,00zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu

- o kwotę:

29.884,00zł

z tego:

1) wydatki własne

- o kwotę:

29.884,00zł

w tym:

a) dział

400

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

- o kwotę:

4.000,00zł

- rozdział

40002

- dostarczanie wody

- o kwotę:

4.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

4.000,00zł

b) dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

2.368,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

2.368,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

2.368,00zł

c) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

3.516,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

1.516,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.516,00zł

- rozdział

85295

- pozostała działalność

- o kwotę:

2.000,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

2.000,00zł

d) dział

900

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę:

16.000,00zł

- rozdział

90001

- gospodarka ściekowa i ochrona wód

- o kwotę:

16.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

16.000,00zł

e) dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

4.000,00zł

- rozdział

92116

- biblioteki

- o kwotę:

4.000,00zł

§

4240

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- o kwotę:

4.000,00zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu

- o kwotę:

20.000,00zł

z tego:

1) wydatki własne

- o kwotę:

20.000,00zł

w tym:

a) dział

600

- transport i łączność

- o kwotę:

10.000,00zł

- rozdział

60016

- drogi publiczne gminne

- o kwotę:

10.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

10.000,00zł

b) dział

854

- edukacyjna opieka wychowawcza

- o kwotę:

10.000,00zł

- rozdział

85415

- pomoc materialna dla uczniów

- o kwotę:

10.000,00zł

§

3240

- stypendia dla uczniów

- o kwotę:

10.000,00zł

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem

4.244.099,00zł

z tego:

- dochody własne

3.701.141,00zł

- dochody na zadania zlecone

542.958,00zł

2) Wydatki ogółem

4.119.099,00zł

z tego:

- wydatki na zadania własne

3.576.141,00zł

- wydatki na zadania zlecone

542.958,00zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 10-01-2006 16:14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 10-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 10-01-2006 16:14:03