Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/074/2003


UCHWAŁA NR XII/074/2003

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29 października 2003 roku

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2003 rok

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001r Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214,poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) - Rada Gminy w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

33.767,00zł

z tego:

1. dochody własne

- o kwotę:

33.467,00zł

w tym:

a) dział

758

- różne rozliczenia

- o kwotę:

27.467,00zł

- rozdział

75805

- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

- o kwotę:

27.467,00zł

§

292

- subwencje ogólne z budżetu państwa

- o kwotę:

27.467,00zł

b) dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

6.000,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

6.000,00zł

§

096

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- o kwotę:

6.000,00zł

2. na zadania zlecone

- o kwotę:

300,00zł

w tym:

a) dział

853

- opieka społeczna

- o kwotę:

300,00zł

- rozdział

85319

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

300,00zł

§

201

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

- o kwotę:

300,00zł

§ 2

I. Zwiększa się wydatki budżetu

- o kwotę:

34.767,00zł

z tego:

1. wydatki własne

- o kwotę:

34.467,00zł

w tym:

a) dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

8.000,00zł

- rozdział

75023

- urząd gminy

- o kwotę:

4.000,00zł

§

6060

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

- o kwotę:

4.000,00zł

- rozdział

75095

- pozostała działalność

- o kwotę:

4.000,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

4.000,00zł

b) dział

754

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- o kwotę:

7.000,00zł

- rozdział

75412

- ochotnicze straże pożarne

- o kwotę:

7.000,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

7.000,00zł

c) dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

6.000,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

6.000,00zł

§

6060

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- o kwotę:

6.000,00zł

d) dział

853

- opieka społeczna

- o kwotę:

3.000,00zł

- rozdział

85314

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

3.000,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

3.000,00zł

e) dział

900

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę:

10.467,00zł

- rozdział

90015

- oświetlenie ulic, placów i dróg

- o kwotę

10.467,00zł

§

4260

- zakup energii

- o kwotę:

6.467,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

4.000,00zł

2. wydatki na zadania zlecone

- o kwotę:

300,00zł

w tym:

a) dział

853

- opieka społeczna

- o kwotę:

300,00zł

- rozdział

85319

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

300,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

300,00zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu

- o kwotę:

1.000,00zł

z tego:

1. wydatki własne

- o kwotę:

1.000,00zł

a) dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

1.000,00zł

- rozdział

75022

- rada gminy

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4420

- podróże służbowe zagraniczne

- o kwotę:

1.000,00zł

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem

3.631.050,00zł

z tego:

- dochody własne

3.368.309,00zł

- dochody na zadania zlecone

262.741,00zł

2. Wydatki ogółem

3.431.050,00zł

z tego:

- wydatki na zadania własne

3.168.309,00zł

- wydatki na zadania zlecone

262.741,00zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 10-03-2004 09:16:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 10-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 10-03-2004 09:16:33