043 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli terenu dawnego targowiska przy ul. Dworcowej w Nowym Warpnie

ZARZĄDZENIE NR 043/2018

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 17 lipca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli terenu dawnego targowiska przy ul. Dworcowej w Nowym Warpnie

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia kontroli terenu dawnego targowiska przy ul. Dworcowej w Nowym Warpnie, w następującym składzie:

1) Katarzyna Wnuk – przewodnicząca Komisji
2) Semczuk Wiesław – członek
3) Wiesław Jankowski – członek

 

§ 2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) przeprowadzenie kontroli stanu technicznego i porządku terenu po byłym targowisku w Nowym Warpnie przy ul. Dworcowej
2) sporządzenie protokołu kontroli.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji do dnia 27 lipca 2018 roku.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 19-10-2018 08:20:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 19-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 19-10-2018 08:20:37