040 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018?2021

ZARZĄDZENIE NR 040/2018

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018?2021

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późniejszymi zmianami), art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r poz. 2077 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018?2021, załącznik nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018?2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowe Warpno.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Załączniki do pobrania

1 040-zal.pdf (PDF, 14KB) 2018-10-19 08:13:07 63 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 19-10-2018 08:13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 19-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 19-10-2018 08:13:07