038 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do realizacji programu "Dobry start"

ZARZĄDZENIE NR 038/2018

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 28 czerwca 2018 r

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do realizacji programu "Dobry start"

 

 

Na podstawie art.178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2018.998 ze zm.) w związku z § 8 ust. 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Upoważniam Panią Teresę Szybka –kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do realizacji programu „Dobry Start” w zakresie:

a) prowadzenia postępowań,
b) wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji,
c) oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu „Dobry start”.

2. Do podpisywania spraw o których mowa w § 1 ust.1 używać należy podpisowego stempla o treści:

Z up. Burmistrza
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Szybka

 

§ 2. Upoważnienie traci moc z chwilą zaprzestania pełnienia funkcji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie lub pisemnego odwołania niniejszego upoważnienia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 lipca 2018 roku.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 19-10-2018 08:00:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 19-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 19-10-2018 08:00:47