XXXVII/229/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno

UCHWAŁA NR XXXVII/229/2018

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia  26 września  2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm., Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXII/154/2005 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno (Dz. Urz. Woj. Zach Nr 56 poz. 1281, zm. z 2010 r. Nr 14 poz. 303), wprowadza się następujące zmiany:

1) słowo: „Burmistrz” zastępuje się we wszystkich przepisach słowem: „Kierownik”;
2) w § 10 ust.3 oraz ust.4 słowa: „w sekretariacie Urzędu Gminy” zastępuje się słowami: „w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie”
3) w § 13 ust.6 wykreśla się w zdaniu słowa „wykorzystując opinię komisji stypendialnej, w sprawie propozycji wysokości stypendium lub zasiłku”;
4) w § 13 wykreśla się ust.7.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie
Krystyna Czerwińska-Twarowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 19-10-2018 07:46:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 19-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 19-10-2018 07:46:59