XXXVII/228/2018 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021"

UCHWAŁA NR XXXVII/228/2018

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2021”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie
Krystyna Czerwińska-Twarowska

Załączniki do pobrania

1 XXXVII.228.2018-zal.pdf (PDF, 15KB) 2018-10-18 17:51:51 43 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 18-10-2018 17:51:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 18-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 18-10-2018 17:51:51