XXXVII/224/2018 w sprawie nadania nazwy ciągowi spacerowemu wzdłuż południowo-zachodniego brzegu Półwyspu Nowowarpieńskiego - "Promenada im. Andrzeja Grotowskiego"

UCHWAŁA NR XXXVII/224/2018

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie nadania nazwy ciągowi spacerowemu wzdłuż południowo-zachodniego brzegu Półwyspu Nowowarpieńskiego - "Promenada im. Andrzeja Grotowskiego".

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

 

§ 1. Ciąg spacerowy, zlokalizowany wzdłuż południowo-zachodniego brzegu Półwyspu Nowowarpieńskiego, obejmujący część działki nr 953/1 położonej w obrębie ewidencyjnym gruntów i budynków nr 1 Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno - zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały otrzymuje nazwę: „Promenada im. Andrzeja Grotowskiego”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie

Krystyna Czerwińska-Twarowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 18-10-2018 17:20:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 18-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 18-10-2018 17:20:39