XXXVI/222/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Nowe Warpno

UCHWAŁA NR XXXVI/222/2018

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia  27 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Nowe Warpno

 

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310), Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowe Warpno, odrębnie dla:

1) Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych:

a) napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, w wysokości 20 zezwoleń,
b) napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), w wysokości 20 zezwoleń,
c) napojów zawierających powyżej 18%, w wysokości 20 zezwoleń.

2) Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych:

a) napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, w wysokości 20 zezwoleń,
b) napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), w wysokości 20 zezwoleń,
c) napojów zawierających powyżej 18%, w wysokości 20 zezwoleń.

 

§ 2.1. Ustala się następujące zasady lokalizacji miejsc sprzedaży napojów alkoholowych:

1) Lokal, w którym prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych nie może być usytuowany na terenie, ani w odległości mniejszej niż 10  metrów od:

a) kościołów lub obiektów kultu religijnego innych wyznań;
b) placówek służby zdrowia;
c) szkół, przedszkoli,
d) placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek wsparcia dziennego;
e) żłobków i klubów dziecięcych.

2) Odległość, o której mowa w pkt 1, mierzy się:

a) po oficjalnych ciągach komunikacyjnych, najkrótszą drogą dojścia z uwzględnieniem zabudowy, oznaczonych przejść dla pieszych, a w przypadku braku ograniczeń z uwzględnieniem przepisów o ruchu drogowym, stosując kąty proste;
b) od wejścia do punktu sprzedaży do wejścia na teren obiektów chronionych wymienionych w pkt 1. Wejściem, o którym mowa wyżej są drzwi na klatkę schodową lub do lokalu, jeśli znajduje się w nieogrodzonym budynku albo bramka lub inne wejście na teren przyległy do obiektu chronionego, jeśli jest on ogrodzony.

2. Ograniczenia lokalizacyjne określone w ust. 1 nie dotyczą imprez na terenie otwartym.

 

§ 3. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie:

1) Uchwała NR XXII/115/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Nowe Warpno liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży;
2) Uchwała NR XIV/086/2003 roku Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Nowe Warpno zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie
Krystyna Czerwińska-Twarowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 02-07-2018 15:03:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 02-07-2018 15:03:23