XXXVI/221/2018 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe Warpno"

UCHWAŁA NR XXXVI/221/2018

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe Warpno"

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Warpnie, uchwala co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się projekt „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe Warpno” zwany dalej „ projektem regulaminu”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Projekt regulaminu przekazuje się do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

§ 3. Zawiadamia się Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie o przekazaniu projektu regulaminu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, o którym mowa w §2.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie
Krystyna Czerwińska-Twarowska

Załączniki do pobrania

1 XXXVI.221.2018_zal.pdf (PDF, 22KB) 2018-07-02 14:55:36 116 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 02-07-2018 14:54:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 02-07-2018 14:55:36