XXXVI/218/2018 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/218/2018

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2018 rok

 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 14.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się:

1) dochody na zadania własne o kwotę 14.454,00 zł,
2) dochody na zadanie zlecone o kwotę 66,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 14.520,00 zł, w tym zwiększa się:

a) wydatki na zadania własne o kwotę 14.454,00 zł,
b) wydatki na zadania zlecone o kwotę 66,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 8.222.050,18 zł, z tego:

a) dochody własne: 6.935.561,61 zł,
b) dochody na zadania zlecone: 1.286.488,57 zł.

2) wydatki ogółem: 10.509.628,30 zł, z tego:

a) wydatki własne: 9.223.139,73 zł,
b) wydatki na zadania zlecone: 1.286.488,57 zł.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie
Krystyna Czerwińska-Twarowska

Załączniki do pobrania

1 XXXVI.218.2018-zal_1.pdf (PDF, 94KB) 2018-07-02 13:58:46 73 razy
2 XXXVI.218.2018-zal_2.pdf (PDF, 90KB) 2018-07-02 13:58:46 72 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 02-07-2018 13:58:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 02-07-2018 14:28:06