035 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

ZARZĄDZENIE NR 035/2018

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdzam do rozpatrzenia w dniu 27 czerwca 2018 roku na XXXVI sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie następujące projekty uchwał:

  1. W sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na 2018.
  2. W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2017 rok.
  3. W sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
  4. W sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Nowego Warpna.
  5. W sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe Warpno”.
  6. W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Nowe Warpno.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 27-06-2018 14:21:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 27-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 27-06-2018 14:21:30