Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VII/042/2003


UCHWAŁA NR VII/042/2003

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29 kwietnia 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe Warpno na 2003 rok

Na podstawie art. 18, ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 127, poz. 1089;

Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz. 1806) - Rada Gminy w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

13.320,00zł

z tego:

1. dochody własne

- o kwotę:

9.000,00zł

w tym:

dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

9.000,00zł

- rozdział

80101

- szkoła podstawowa

- o kwotę:

9.000,00zł

§

096

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- o kwotę:

9.000,00zł

2. na zadania zlecone

- o kwotę:

4.320,00zł

w tym:

- dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

3.320,00zł

- rozdział

75109

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- o kwotę:

3.320,00zł

§

201

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie

- o kwotę:

3.320,00zł

- dział

853

- opieka społeczna

- o kwotę:

1.000,00zł

- rozdział

85314

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne

- o kwotę:

1.000,00zł

§

201

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie

- o kwotę:

1.000,00zł

§ 2

I. Zwiększa się wydatki budżetu

- o kwotę:

13.320,00zł

z tego:

1. wydatki własne

- o kwotę:

9.000,00zł

w tym:

- dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

9.000,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

9.000,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

9.000,00zł

2. wydatki na zadania zlecone

- o kwotę:

4.320,00zł

w tym

-dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

3.320,00zł

- rozdział

75109

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-

wództw oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.

- o kwotę:

3.320,00zł

§

3030

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- o kwotę:

2.649,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

491,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

80,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

100,00zł

- dział

853

- opieka społeczna

- o kwotę:

1.000,00zł

- rozdział

85314

- zasiłki i pomoc w naturze

- o kwotę:

1.000,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

1.000,00zł

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem

3.496.999,00zł

z tego:

- dochody własne

3.258.449,00zł

- dochody na zadania zlecone

238.550,00zł

2. Wydatki ogółem

3.296.999,00zł

z tego:

- wydatki na zadania własne

3.058.449,00zł

- wydatki na zadania zlecone

238.550,00zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 10-03-2004 09:16:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 10-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 10-03-2004 09:16:06