034 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 034/2018

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 109 ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)– zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Po zapoznaniu się z aktem notarialnym – warunkową umową sprzedaży – z dnia 19 czerwca 2018 roku repertorium A numer 2664/2018, postanawiam nie korzystać z prawa pierwokupu wobec działki gruntu położonej w obrębie nr 1, w miejscowości Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno, oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka nr 953/25 o powierzchni 0,1810 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00044732/9.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 27-06-2018 14:19:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 27-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 27-06-2018 14:19:29