031 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat

ZARZĄDZENIE NR 031/2018

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.),oraz uchwały nr XIII/078/2007 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno.

 

§ 2.1. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Warpno, a także na stronie internetowej tutejszego Urzędu.

2. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Nowego Warpna.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 27-06-2018 14:06:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 27-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 27-06-2018 14:06:41