XXXV/217/2018 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie podziału Powiatu Polickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Policach

UCHWAŁA NR XXXV/217/2018

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie podziału Powiatu Polickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Policach

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie podziału Powiatu Polickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Policach.

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie do przekazania egzemplarza uchwały Zarządowi Powiatu w Policach.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie
Krystyna Czerwińska-Twarowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 23-06-2018 10:51:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 23-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 23-06-2018 10:51:25