XXXV/211/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXV/211/2018

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018

 

 

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 11 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

„§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 307.204,00 zł,
b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie 211.500,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie 41.250,00 zł.”

2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 115.768,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody na zadania:

1) własne o kwotę 113.637,61 zł
2) zlecone o kwotę 2.130,49 zł.

 

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 115.768,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki na zadania:

a) własne o kwotę 113.637,61 zł,
b) zlecone o kwotę 2.130,49 zł,

 

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 8.207.530,18 zł, z tego:

a) dochody własne: 6.921.107,61 zł,
b) dochody na zadania zlecone: 1.286.422,57 zł.

2) wydatki ogółem: 10.495.108,30 zł, z tego:

a) wydatki własne: 9.208.685,73 zł,
b) wydatki na zadania zlecone: 1.286.422,57 zł.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie
Krystyna Czerwińska-Twarowska

Załączniki do pobrania

1 XXXV.211.2018-zal_1.pdf (PDF, 11KB) 2018-06-23 10:39:56 67 razy
2 XXXV.211.2018-zal_2.pdf (PDF, 64KB) 2018-06-23 10:39:56 64 razy
3 XXXV.211.2018-zal_3.pdf (PDF, 69KB) 2018-06-23 10:39:56 63 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 23-06-2018 10:39:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 23-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 23-06-2018 10:39:56