030 w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 953/21 z obrębu nr 1, gmina Nowe Warpno, objętej KW SZ2S/00026761/9

ZARZĄDZENIE NR 030/2018

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 22 maja 2018 roku

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 953/21 z obrębu nr 1, gmina Nowe Warpno, objętej KW SZ2S/00026761/9

 

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 tj.), oraz Uchwały Nr XIII/078/2007 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 roku nr 16, poz. 305) – zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.1. Powołuje się skład Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 953/21 z obrębu nr 1 Gmina Nowe Warpno, objętej KW SZ2S/00026761/9.

2. W skład Komisji Przetargowej wchodzą:

1) Katarzyna Wnuk – przewodnicząca, 
2) Małgorzata Jałoszyńska – członek,
3) Romana Makowska – członek,

3. Ustala się regulamin pracy komisji będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Załączniki do pobrania

1 030_zalacznik.pdf (PDF, 99KB) 2018-06-23 10:08:52 51 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 23-06-2018 10:08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 23-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 23-06-2018 10:08:52