029 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

ZARZĄDZENIE NR 029/2018

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdzam do rozpatrzenia w dniu 23 maja 2018 roku na XXXV sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie następujące projekty uchwał:

1) W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018.
2) W sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Nowe Warpno.
3) W sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
4) W sprawie zmiany uchwały Nr XXII/128/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r. , w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomo9cy Społecznej w Nowym Warpnie.
5) W sprawie wprowadzenia „Regulaminu kąpieliska nad Jeziorem Nowowarpieńskim”.
6) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 23-06-2018 10:01:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 23-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 23-06-2018 10:01:16