026 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie

ZARZĄDZENIE NR 026/2018

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 30 ust.1 pkt 2, ust.6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203 ) oraz § 4 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno (Dz. Urz. Woj. Zachodn. z 2010 r. Nr 13 poz. 265) oraz Uchwała Nr XXXV/198/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 13 poz. 266), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przyznaję Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie - Pani Annie Igielskiej dodatek motywacyjny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie na okres od dnia 01 maja 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Nowe Warpno.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 23-06-2018 09:59:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 23-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 23-06-2018 09:59:08