018 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

ZARZĄDZENIE NR 018/2018

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 1875 ze zm.) oraz art.268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) – zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Upoważnia się Panią Sylwię Gawerską do:

1) wydawania w imieniu Burmistrza Nowego Warpna indywidualnych upomnień z tytułu zaległości w :

a) podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
b) wieczystego użytkowania,
c) pożyczek na rzecz gminy,

2) wydawania i podpisywania zaświadczeń o zaleganiu lub nie zaleganiu w ww. podatkach.
3) Postanowień o zarachowaniu w w/w podatkach.
4) Informacji do Urzędów Skarbowych o zaległościach w/w podatkach.
5) Informacji o dochodowości z gospodarstw rolnych.

2. W wymienionych w ust. 1 w sprawach należy używać pieczątki o treści:

Z up. Burmistrza Gminy Nowe Warpno
Inspektor ds. finansowych

Sylwia Gawerska

 

§ 2.Traci moc Zarządzenie Nr 060/2010 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 05 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2018 roku.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 13-04-2018 13:57:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 13-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 13-04-2018 13:57:57