016 w sprawie anulowania dodatku mieszkaniowego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie

ZARZĄDZENIE NR 016/2018

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 02 marca 2018 roku

w sprawie anulowania dodatku mieszkaniowego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z uchyleniem art. 54 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W związku z uchyleniem art.54 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) anuluję Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie Pani Annie Pawłowskiej - dodatek mieszkaniowy od 01 stycznia 2018 roku.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Nowe Warpno.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2018 roku.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 13-04-2018 12:36:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 13-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 13-04-2018 12:36:15