015 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

 ZARZĄDZENIE NR 015/2018

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia  01 marca 2018 roku

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1167, 1948 i z 2017 r. poz. 935;) oraz art. 30 ust.1 i art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję na pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Panią Halinę Utrata - Sekretarza Gminy Nowe Warpno.

 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 008/2007 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 19 stycznia 2007 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

 

§ 3. Zadania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w zakresie całokształtu zagadnień związanych z ochrona informacji niejawnych określa ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 13-04-2018 12:34:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 13-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 13-04-2018 12:34:19