XXXIV/210/2018 w sprawie podziału Gminy Nowe Warpno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XXXIV/210/2018

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
 z dnia 28  marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Nowe Warpno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz.130) oraz art. 12 § 2,3,11,12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz.15 i 1089 oraz z 2018 r. poz.4, 130 i 138) uchwala się, co następuje.

 

§ 1. Na terenie Gminy Nowe Warpno tworzy się dwa stałe obwody głosowania, których numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/137/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowe Warpno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1796).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega  podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń  i w sołectwach.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Krystyna Czewińska-Twarowska

Załączniki do pobrania

1 XXXIV.210.2018-zal.pdf (PDF, 12KB) 2018-04-06 11:00:13 120 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 06-04-2018 11:00:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 06-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 06-04-2018 11:00:13