XXXIV/209/2018 w sprawie podziału Gminy Nowe Warpno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA NR XXXIV/209/2018

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Nowe Warpno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz.130) oraz art. 417 § 1-3 , art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4 i art.420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2017 r. poz.15 i 1089 oraz z 2018 r. poz.4, 130 i 138 ) uchwala się, co następuje.

 

§ 1. Na terenie Gminy Nowe Warpno tworzy się 15 okręgów wyborczych, których numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/129/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowe Warpno na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1466)

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna

 

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń i w sołectwach.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Krystyna Czerwińska-Twarowska

Załączniki do pobrania

1 XXXIV.209.2018-zal.pdf (PDF, 86KB) 2018-04-06 10:56:58 161 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 06-04-2018 10:56:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 06-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 06-04-2018 10:56:58