XXXIV/208/2018 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Nowe Warpno oraz określenia sezonu kąpielowego

UCHWAŁA NR XXXIV/208/2018

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia  28  marca 2018 roku

w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Nowe Warpno oraz określenia sezonu kąpielowego

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 16 pkt 22, art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566), uchwala się, co następuje:

 

§ 1.1. Ustala się następujące kąpieliska na terenie Gminy Nowe Warpno na rok 2018:

1) Kąpielisko na Jeziorze Nowowarpieńskim, organizowane przez Gminę Nowe Warpno, współrzędne granic kąpieliska:
    część lądowa - N: 53°43’32,23” E: 14°16’37,10” - N: 53°43’27,88” E: 14°16’40,66”
    część wodna - N: 53°43’31,82” E: 14°16’35,91” - N: 53°43’27,88” E: 14°16’39,92”
    obejmujące długość 150, m z czego 100 m linii brzegowej to odcinek strzeżony.

2. Szczegółowe granice kąpieliska, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Sezon kąpielowy na terenie Gminy Nowe Warpno w 2018 roku ustala się na okres od 01 lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Krystyna Czewińska-Twarowska

Załączniki do pobrania

1 XXXIV.208.2018-zal.pdf (PDF, 41KB) 2018-04-06 10:52:47 90 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 06-04-2018 10:52:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 06-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 06-04-2018 10:52:47