XXXIV/206/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2018

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia  28 marca 2018 roku

w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr XX/111/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Warpno (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 78, poz. 1338, z 2007 r. Nr 11, poz. 194 oraz Nr 79 poz. 1251) wprowadza się następującą zmianę:

1) W załączniku nr 3 do Statutu Gminy Nowe Warpno - Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szkoła Podstawowa w Nowym Warpnie”.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Krystyna Czerwińska-Twarowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 06-04-2018 10:37:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 06-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 06-04-2018 11:00:32