XXXIII/202/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021

UCHWAŁA NR XXXIII/202/2018

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 lutego 2018 r

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021

 

 

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021:

1) Załącznik nr 1: wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik nr 2: objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Jolanta Gotfryd

Załączniki do pobrania

1 XXXIII.201.2018-zal_1.pdf (PDF, 11KB) 2018-03-06 10:16:11 114 razy
2 XXXIII.201.2018-zal_2.pdf (PDF, 66KB) 2018-03-06 10:16:11 119 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 06-03-2018 10:16:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 06-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 06-03-2018 10:16:11