XXXIII/201/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2018

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018

 

 

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 2.287.578,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.287.578,12 zł."

2) § 4 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

"§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3):

1) Przychody w wysokości 2.450.000,00 zł,
2) Rozchody w wysokości 162.421,88 zł."

3) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 60.000,00 zł, w tym wydatki na zadania własne 60.000,00 zł.

4) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 60.000,00 zł w tym wydatki na zadania zlecone 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Wydatki po zmianach wynoszą 10.324.080,62 zł, z tego:

a) wydatki własne 9.072.509,12 zł
b) wydatki na zadania zlecone 1.251.571,50 zł.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Jolanta Gotfryd

Załączniki do pobrania

1 XXXIII.201.2018-zal_1.pdf (PDF, 11KB) 2018-03-06 10:05:04 111 razy
2 XXXIII.201.2018-zal_2.pdf (PDF, 66KB) 2018-03-06 10:05:04 115 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 06-03-2018 10:05:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 06-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 06-03-2018 10:44:40