013 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

ZARZĄDZENIE NR 013/2018

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 21 lutego  2018 roku

w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zm.)  - zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdzam do rozpatrzenia w dniu 28 lutego 2018 roku na XXXIII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie następujące projekty uchwał:

1) W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018.
2) W sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia  26 listopada 2009 roku , w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021.
3) W sprawie  przyjęcia funduszu sołeckiego  na rok  budżetowy 2019.
4) W sprawie przyjęcia  „Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno  w 2018 roku”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 27-02-2018 13:03:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 27-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 27-02-2018 13:03:49