Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
099 w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych 2019-01-28 15:18:17
098 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 2019-01-28 14:48:04
097 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2018 2019-01-28 14:43:07
095 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2019-01-28 14:39:08
094 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2019-01-28 14:30:44
093 w sprawie stawek za krótkotrwałe udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno 2018-12-20 12:44:49
092 w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2018-12-20 12:34:19
091 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2018-12-17 16:10:26
090 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2018-12-17 16:08:46
089 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno w 2019 roku 2018-12-17 16:06:56
088 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym 2018-12-17 16:01:10
087 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2018-12-17 15:56:37
086 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na lata 2019-2021 na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 2018-12-17 15:50:48
085 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-12-17 15:45:07
084 w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 007/2016 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 21 stycznia 2016 roku 2018-12-17 15:35:07
083 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-12-17 15:18:53
082 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 953/30 z obrębu ewidencyjnego nr 1 Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno - objętej księgą wieczystą nr SZ2S/00026761/9 2018-12-17 15:05:52
081 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej na lata 2019?2021 2018-12-17 14:58:56
080 w sprawie odwołania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2018-12-17 14:39:52
079 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-12-17 14:26:19
078 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-12-17 14:02:01
077 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Nowym Wapnie w obrębie ewidencyjnym nr 2, przy ul. Podgrodzie 80, wraz z pomieszczeniem przynależnym do lokalu oraz z udziałem w wysokości 82/1000 części w gruncie i częściach wspólnych nieruchomości 2018-12-17 13:47:36
076 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-12-17 13:27:08
075 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za odpracowaniem 2018-12-17 13:18:37
074 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat 2018-12-17 13:16:11
073 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego ograniczonego 2018-12-17 13:11:35
072 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2018-12-17 12:54:15
071 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2018-12-17 12:51:39
070 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2018-12-17 12:48:35
069 w sprawie zmiany szczegółowych warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej o charakterze socjalnym 2018-12-17 12:46:25
068 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 2018-12-17 11:53:18
067 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-12-17 11:49:12
066 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 7 znajdującego się w budynku wielorodzinnym w Nowym Warpnie przy ul. Podgrodzie 80 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności do gruntu stanowiącego działkę nr 101/45 z obrębu ewidencyjnego nr 2 Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno 2018-12-17 11:37:45
065 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2018-12-17 11:34:49
064 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2018-12-17 11:32:27
063 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2018-12-17 11:14:17
062 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2018-12-17 11:11:46
061 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2018-12-17 11:10:08
060 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym 2018-12-17 09:48:25
059 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2018-12-17 09:42:46
058 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-12-17 09:39:53
057 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2018-12-17 09:30:55
056 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynkach gospodarczych 2018-12-17 09:29:01
055 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2018-12-17 09:20:32
054 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2018-12-17 09:19:08
053 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. podatków w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2018-12-17 09:17:38
051 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2018-12-17 09:15:17
050 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-12-17 09:12:18
049 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji i zabezpieczenia mienia znajdującego się w kontenerze handlowym przy ul. Dworcowej 2018-12-17 09:02:54
048 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2018-12-17 09:00:29
047 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2018-12-17 08:58:49
046 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2018-12-17 08:55:56
045 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2018-12-17 08:52:21
044 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-12-17 08:49:55
043 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli terenu dawnego targowiska przy ul. Dworcowej w Nowym Warpnie 2018-10-19 08:20:37
042 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2018-10-19 08:17:54
041 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2018-10-19 08:16:09
040 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018?2021 2018-10-19 08:13:07
039 w sprawie zmiany  w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 201 2018-10-19 08:08:25
038 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do realizacji programu "Dobry start" 2018-10-19 08:00:47
037 w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Mazgaj do realizacji programu "Dobry start" 2018-10-19 07:56:47
035 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2018-06-27 14:21:30
034 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2018-06-27 14:19:29
033 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2018-06-27 14:16:11
031 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat 2018-06-27 14:06:41
030 w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 953/21 z obrębu nr 1, gmina Nowe Warpno, objętej KW SZ2S/00026761/9 2018-06-23 10:08:52
029 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2018-06-23 10:01:16
026 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2018-06-23 09:59:08
025 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2018-06-23 09:57:31
024 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za odpracowaniem 2018-06-23 09:53:18
023 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2018-06-23 09:51:41
022 w sprawie przekazania w zarządzanie placu zabaw z Gminy Nowe Warpno Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2018-06-23 09:48:49
021 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za odpracowaniem 2018-06-23 09:46:56
020 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2018-06-23 09:45:13
019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 2018-06-23 09:42:04
018 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2018-04-13 13:57:57
017 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2018-04-13 12:38:17
016 w sprawie anulowania dodatku mieszkaniowego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2018-04-13 12:36:15
015 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 2018-04-13 12:34:19
014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2018-02-27 13:08:22
013 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2018-02-27 13:03:49
012 wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych 2018-02-27 13:02:01
011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 044/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2018-02-27 12:21:01
010 w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2018-02-27 12:17:17
009 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2018-02-27 11:47:32
008 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-02-27 11:41:57
007 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2018-02-27 10:42:36
006 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2018-02-27 10:36:51
005 w sprawie odwołania Komisji Stypendialnej 2018-02-27 10:32:19
004 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za święto przypadające w sobotę 2018-01-16 15:02:15
003 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2018-01-16 15:00:31
002 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2018-01-16 14:58:31
001 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-01-16 14:56:08