Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
043 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli terenu dawnego targowiska przy ul. Dworcowej w Nowym Warpnie 2018-10-19 08:20:37
042 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2018-10-19 08:17:54
041 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2018-10-19 08:16:09
040 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018?2021 2018-10-19 08:13:07
039 w sprawie zmiany  w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-10-19 08:08:25
038 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do realizacji programu "Dobry start" 2018-10-19 08:00:47
037 w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Mazgaj do realizacji programu "Dobry start" 2018-10-19 07:56:47
035 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2018-06-27 14:21:30
034 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2018-06-27 14:19:29
033 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2018-06-27 14:16:11
031 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat 2018-06-27 14:06:41
030 w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 953/21 z obrębu nr 1, gmina Nowe Warpno, objętej KW SZ2S/00026761/9 2018-06-23 10:08:52
029 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2018-06-23 10:01:16
026 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2018-06-23 09:59:08
025 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2018-06-23 09:57:31
024 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za odpracowaniem 2018-06-23 09:53:18
023 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2018-06-23 09:51:41
022 w sprawie przekazania w zarządzanie placu zabaw z Gminy Nowe Warpno Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2018-06-23 09:48:49
021 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za odpracowaniem 2018-06-23 09:46:56
020 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2018-06-23 09:45:13
019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 2018-06-23 09:42:04
018 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2018-04-13 13:57:57
017 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2018-04-13 12:38:17
016 w sprawie anulowania dodatku mieszkaniowego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2018-04-13 12:36:15
015 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 2018-04-13 12:34:19
014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2018-02-27 13:08:22
013 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2018-02-27 13:03:49
012 wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych 2018-02-27 13:02:01
011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 044/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2018-02-27 12:21:01
010 w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2018-02-27 12:17:17
009 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2018-02-27 11:47:32
008 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-02-27 11:41:57
007 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2018-02-27 10:42:36
006 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2018-02-27 10:36:51
005 w sprawie odwołania Komisji Stypendialnej 2018-02-27 10:32:19
004 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za święto przypadające w sobotę 2018-01-16 15:02:15
003 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2018-01-16 15:00:31
002 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2018-01-16 14:58:31
001 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-01-16 14:56:08