Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018 2018-12-10 16:18:34
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec III kwartału 2018 2018-12-10 16:18:08
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec III kwartału 2018 2018-12-10 16:17:48
Uchwała Nr CCCLXVI.650.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowe Warpno za pierwsze półrocze 2018 r. 2018-09-24 15:09:09
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 2018-09-17 12:25:17
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec II kwartału 2018 2018-09-17 12:24:09
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec II kwartału 2018 2018-09-17 12:23:36
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r. 2018-04-20 09:30:43
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec I kwartału 2018 2018-04-20 09:29:15
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec I kwartału 2018 2018-04-20 09:28:32
Uchwała nr LIII.138.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Nowe Warpno na 2018 rok 2018-02-23 11:26:52
Uchwała nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 2018-01-10 11:45:07
Uchwała nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-01-10 11:23:07
Uchwała nr CCCLXXIV.669.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 2018-01-10 11:12:53
Uchwała nr CCCLXXIV.668.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2018 rok 2018-01-10 11:11:48
Uchwała nr CCCLXXIV.667.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2018 rok 2018-01-10 11:10:39