XXX/181/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego

UCHWAŁA NR XXX/181/2017

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) oraz art.13 ust.1, art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn.zm) , Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 7/7 o powierzchni użytkowej 55,49 m2 z dotychczasowym najemcą, na okres trzech lat z przeznaczeniem lokalu na działalność handlową (sklep przemysłowy).

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2017 roku.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie
Krystyna Czerwińska-Twarowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 30-11-2017 14:26:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 30-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 30-11-2017 14:26:57