XXX/178/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017

UCHWAŁA NR XXX/178/2017

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017

 

 

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXII/126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dotacje:

  1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
    1. przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 203.250,00 zł,
    2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie 228.120,00 zł.
  2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
    1. celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie 45.290,00 zł.”

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie
Krystyna Czerwińska-Twarowska

Załączniki do pobrania

1 XXX.178.2017_zal.pdf (PDF, 76KB) 2017-11-30 14:17:27 101 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 30-11-2017 14:17:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 30-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 30-11-2017 14:17:27