XXX/177/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXX/177/2017

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok

 

 

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 14.000,00 zł, w tym zmniejsza się dochody na zadania zlecone o kwotę 14.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 14.000,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki na zadania zlecone o kwotę 14.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 7.585.756,97 zł, z tego:

  1. dochody własne: 6.268.682,92 zł,
  2. dochody na zadania zlecone: 1.317.074,05 zł.

2) wydatki ogółem: 13.800.349,97 zł, z tego:

  1. wydatki własne: 12.483.275,92 zł,
  2. wydatki na zadania zlecone: 1.317.074,05 zł.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie
Krystyna Czerwińska-Twarowska

Załączniki do pobrania

1 XXX.177.2017_zal_1.pdf (PDF, 71KB) 2017-11-30 13:30:44 95 razy
2 XXX.177.2017_zal_2.pdf (PDF, 97KB) 2017-11-30 13:30:44 102 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 30-11-2017 13:30:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 30-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 30-11-2017 13:31:05