062 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych

ZARZĄDZENIE NR 062/2017

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 09 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych

 

 

Na podstawie art. 8a, 8b, 8c Ustawy z dnia 7 września 2007 r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017, poz. 489 ze zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie upoważniam pracownika Ośrodka Panią Ewelinę Mazgaj do:

1) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji;
2) przekazywania do biur informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentacji, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy”.
3) do podpisywania działań, o których mowa w ust.1 i 2 używać należy podpisowego stempla o treści:

Z up. Burmistrza
Referent ds. świadczeń rodzinnych

Ewelina Mazgaj

 

§ 2. Upoważnienie traci moc z chwilą zaprzestania pełnienia funkcji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie lub odwołania upoważnienia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 04-10-2017 15:00:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 04-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 04-10-2017 15:00:36