060 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych

ZARZĄDZENIE NR 060/2017

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 09 sierpnia 2017 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2016, poz. 1518 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie upoważniam pracownika Ośrodka Panią Ewelinę Mazgaj - referenta ds. świadczeń rodzinnych do:

1) prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
2) do podpisywania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1 używać należy podpisowego stempla o treści:

Z up. Burmistrza
Referent ds. Świadczeń Rodzinnych

Ewelina Mazgaj

§ 2. Upoważnienie traci moc z chwilą zaprzestania pełnienia funkcji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie lub odwołania upoważnienia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 08.08.2017 roku.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 04-10-2017 14:50:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 04-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 04-10-2017 14:54:10