Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
097 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie 2018-02-27 10:28:52
096 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nowe Warpno 2018-02-27 10:27:40
095 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2018-01-16 14:06:00
094 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat 2018-01-16 13:59:59
093 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzózkach w dniu 15 grudnia 2017 roku 2018-01-16 13:57:31
092 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2017-12-22 10:19:18
091 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-12-22 10:16:42
090 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno w 2018 roku 2017-12-22 10:13:53
089 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-12-22 10:09:33
088 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2017-12-22 09:56:14
087 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2017-12-22 09:52:56
086 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2017-12-22 09:50:33
085 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-12-22 09:47:34
084 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-11-29 11:57:49
083 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2017-11-29 11:55:07
082 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Nowe Warpno, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat 2017-11-29 11:46:54
081 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-11-29 11:42:36
080 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 05/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2017-11-29 11:21:20
079 w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości opłat za udostępnianie kopii dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych oraz za usługi kserograficzne dla ludności 2017-11-29 10:47:42
078 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa, gospodarki przestrzennej i nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2017-11-29 10:28:52
077 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-11-29 10:24:24
076 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-11-29 09:45:44
075 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-11-29 09:35:49
074 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-11-29 09:21:24
073 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowymw sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-11-29 09:18:12
072 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2017-11-29 09:15:05
071 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-10-13 15:03:26
070 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Nowego Warpna 2017-10-13 15:01:40
069 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-10-13 14:59:47
068 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2017-10-13 14:51:03
067 w sprawie aneksu do zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 08/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy 2017-10-13 14:45:50
066 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-10-13 14:38:22
065 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-10-04 15:17:28
064 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2017-10-04 15:14:16
063 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2017-10-04 15:05:01
062 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2017-10-04 15:00:36
061 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2017-10-04 14:53:46
060 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2017-10-04 14:50:31
059 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz.195) 2017-10-04 14:47:07
058 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U.2016, poz. 1860) 2017-10-04 14:44:50
057 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-10-04 14:41:11
056 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za święto przypadające w sobotę 2017-10-03 13:40:53
055 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-10-03 13:39:03
054 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-10-03 13:36:13
053 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-10-03 13:32:47
052 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Pawłowskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu spraw szkoły 2017-10-03 13:24:46
051 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-10-03 13:19:58
050 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Brzózki w Gminie Nowe Warpno 2017-06-29 08:58:30
049 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-06-29 08:56:14
048 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-06-29 08:46:17
047 w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego dla Dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2017-06-29 08:44:15
046 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2017-06-29 08:36:23
045 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanych przez Urząd Gminy Nowe Warpno 2017-06-29 08:33:21
044 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2017-06-26 14:32:19
043 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2017-06-26 14:30:28
042 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-06-26 14:28:57
041 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz zasady ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania 2017-06-26 14:25:23
040 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie powstałej z przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2017-06-26 12:19:23
039 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 118/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno 2017-06-26 12:14:20
038 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2017-06-26 12:08:49
037 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2017-06-26 12:03:13
036 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2017-06-26 10:06:25
035 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-06-26 10:03:20
034 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-04-27 13:32:16
033 w sprawie ustanowienia dni wolnych od pracy dla pracowników urzędu za odpracowaniem 2017-04-27 13:31:01
032 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej 2017-04-27 13:29:15
031 w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 8-klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2017-04-27 13:26:26
030 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2017-04-27 13:24:05
029 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych i publicznych przedszkoli 2017-04-27 13:20:24
028 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020 2017-04-27 13:10:42
027 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2017-04-13 11:29:52
026 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-04-13 11:23:46
025 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-04-13 11:22:34
024 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-04-13 11:14:43
023 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-04-13 11:03:39
022 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2017-03-29 15:29:34
021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2017-03-29 15:13:00
020 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-03-29 15:09:11
019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-03-01 13:14:09
018 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2017-03-01 13:08:59
017 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2017-03-01 13:07:08
016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia i brakowania niewykorzystanych formularzy dowodowych - druków ścisłego zarachowania znajdujących się w dyspozycji tutejszego organu 2017-03-01 13:04:41
015 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Nowym Warpnie 2017-03-01 13:01:49
014 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-03-01 12:30:05
013 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2017-03-01 12:20:51
012 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Teresie Szybka do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2017-02-15 14:54:37
011 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Teresie Szybka do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2017-02-15 14:52:47
010 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Teresie Szybka do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195) 2017-02-15 14:50:40
009 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marzenie Kłosińskiej do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U.2016.1860) 2017-02-15 14:48:37
008 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2017-02-15 14:45:45
007 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2017-02-15 14:44:06
006 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-02-15 14:41:53
005 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2017-02-15 14:40:27
004 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Teresie Szybka do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem? (Dz.U.2016.1860) 2017-02-15 14:37:32
003 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-02-15 14:30:29
002 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu budynku gospodarczego 2017-02-15 14:22:27
001 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 100/2011 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 08 sierpnia 2011 roku w sprawie wytycznych do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-02-15 14:16:16