Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr CXXIV.234.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nowego Warpna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia 2018-04-19 14:55:09
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. 2018-02-14 14:34:44
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec IV kwartału 2017 2018-02-14 14:34:22
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec IV kwartału 2017 2018-02-14 14:33:50
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 r. 2017-10-20 09:34:06
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec III kwartału 2017 2017-10-20 09:32:26
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec III kwartału 2017 2017-10-20 09:31:58
Uchwała nr CCLXVII.442.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za pierwsze półrocze 2017 r. 2017-09-05 13:12:03
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. 2017-10-20 09:36:15
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec II kwartału 2017 2017-09-05 13:10:13
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec II kwartału 2017 2017-09-05 13:09:49
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec I kwartału 2017 2017-09-05 13:08:55
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 r. 2017-10-20 09:36:51
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec I kwartału 2017 2017-09-05 13:08:32
Uchwała nr LXXXV.152.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Nowe Warpno na 2017 rok 2017-06-08 15:19:54
Uchwała nr XV.39.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Nowe Warpno na 2017 rok 2017-01-19 13:30:09
uchwała Nr XXII/127/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017- 2020 2017-01-11 10:03:53
uchwała Nr XXII/126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-01-11 10:02:33
Uchwała nr CCCXIII.510.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020 2016-12-22 10:14:19
Uchwała nr CCCXIII.509.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy nowe Warpno na 2017 rok 2016-12-22 10:13:17
Uchwała nr CCCXIII.508.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2017 rok 2016-12-22 10:12:24